Doa masuk masjid

Posted on

Doa masuk masjid adalah doa yang dibaca ketika seseorang akan memasuki masjid. Doa ini digunakan untuk memohon kepada Allah agar diterima amal ibadah yang akan dilakukan di masjid. Doa masuk masjid dalam bahasa Arab adalah “اللهم افتح لي أبواب رحمتك” yang artinya “Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.”

Doa masuk masjid adalah doa yang dibaca ketika akan memasuki masjid. Doa ini sangat penting karena dengan doa tersebut, kita memohon kepada Allah untuk diterima ibadah yang akan kita lakukan di masjid. Berikut adalah 5 paragraph doa masuk masjid:

Pertama, “A’udzu billahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim” yang artinya “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”

Kedua, “Allahummaftahli abwaba rahmatik” yang artinya “Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku”.

Ketiga, “Allahumma inni as-aluka min fadhlika” yang artinya “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia-Mu”.

Keempat, “Allahummaftahli abwaba rahmatik” yang artinya “Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku”.

Kelima, “Allahumma inni a’uzhu bika minal khubuthi wal khaba’ith” yang artinya “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan dan kejahatan”.

Dengan membaca doa masuk masjid, kita memohon kepada Allah untuk diterima ibadah kita di masjid dan dijauhkan dari segala keburukan dan kejahatan. Selain itu, juga memohon karunia dan rahmat dari Allah SWT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *