Kisah Qarun Saudara Nabi Musa Yg Allah Tenggelamkan Di Kerak Bumi Paling Bawah

Posted on

Penemuan harta karun memang selalu
menjadi fenomena yang menarik perhatian
banyak orang
Bagaimana sebenarnya sejarah penamaan
harta karun ini berikut adalah kisahnya
diceritakan di dalam Alquran
perlu diketahui harta karun sering
diartikan sebagai harta berharga yang
bernilai tinggi yang biasanya ditemukan
di tempat-tempat tersembunyi.

menurut asal-usulnya harta karun berawal dari
kisah seorang saudagar yang kaya raya
pada zaman Nabi Musa Alaihissalam yakni
bernama Qorun dari sinilah asal muasal
penyebutan nama harta karun yang kini
populer di tanah air
kisah Qorun ditemukan di dalam Alquran
surat al-qasas ayat 67 sampai 83 Allah
subhanahu wa ta’ala berfirman yang
artinya
sesungguhnya Qorun termasuk kaum Nabi
Musa Tetapi dia berlaku zalim terhadap
mereka dan kami telah mengadu gerakan
kepadanya pembendaharaan harta yang
kunci-kuncinya sungguh berat dipikul
oleh sejumlah orang-orang yang kuat
ingatlah ketika kaumnya berkata padanya
janganlah engkau terlalu bangga sungguh
Allah tidak menyukai orang yang
membanggakan diri Alquran surat al-qasas
ayat 76
dalam tafsir Alquran pada zaman Nabi
Musa ada seorang saudagar kaya raya
bernama Qorun menurut beberapa riwayat
Ia adalah salah satu kerabat dari Nabi
Musa Alaihissalam tidak hanya memiliki
harta karun juga seorang yang berilmu
bahkan dikatakan bahwa dirinya adalah
salah satu ahli kitab Taurat selain Nabi
Musa dan juga Harun namun kisah Qorun
berakhir tragis ia berserta seluruh
hartanya ditenggelamkan oleh Allah
akibat kesombongannya
kesombongan Qorun yang kelewat batas
Semasa Hidup Q korun dikenal sebagai
sosok yang multi talen dia dijuluki
dengan sebutan Munawir karena kemerduan
suaranya dalam membaca Kitab Taurat
Selain itu dia juga pintar dalam
berbisnis dan mengetahui berbagai
menarik untuk memperlancar usahanya
Qorun menjadi seseorang saudagar yang
sukses dan paling kaya pada zaman Nabi
Musa
Jauh sebelum kekayaan Qorun melimpah
ruah Sebenarnya dia hanyalah seorang
laki-laki miskin yang tidak mampu
menafkahi keluarganya
bosan dengan keadaan tersebut Lalu Qorun
meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakan
agar Allah memberikan harta benda yang
banyak
Nabi Musa menyetujui tanpa ragu karena
dia tahu bahwa Qorun adalah seseorang
yang sangat saleh dan pengikut ajaran
Nabi Ibrahim yang sangat baik
Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa
akhirnya Qorun kemudian memiliki ribuan
gudang harta yang penuh berisi emas dan
perak
Qorun memiliki 400 pegawai dan 400
binatang ternak yang sehat plus 60 ekor
unta belum lagi pelayan yang membawa
kunci-kunci gudang kekayaannya
awalnya Qorun meminta doa kepada Nabi
Musa agar menjadi kaya dengan tujuan
untuk lebih taat beribadah dan membantu
sesama namun lambat laun Dia melupakan
tujuan tersebut dan malah ingkar
terhadap segala nikmat yang telah Allah
berikan
menurutnya semua harta adalah buah dari
kerja kerasnya bukan anugerah dari Allah
Allah subhanahu wa ta’ala berfirman yang
artinya
dia Qorun berkata Sesungguhnya aku
diberi harta itu semata-mata karena ilmu
yang ada padaku
Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah
membinasakan umat-umat sebelumnya yang
lebih kuat daripadanya dan lebih banyak
pengumpulan harta dan orang-orang yang
berdosa itu tidak perlu ditanya tentang
dosa-dosa mereka
Alquran surat al-qasas ayat 78
menjadi-jadi
manakala ia menghambur-hamburkan
hartanya untuk kepentingan duniawi
semata
Ia banyak mempergunakan hartanya dengan
kesesatan kezaliman dan juga permusuhan
sehingga membuatnya menjadi orang yang
sombong
mabuk dan terlena dengan itu semua Ia
juga mendurhakai Allah dan memilih untuk
menyembah sobek Dewa berkepala buaya
serta dewa-dewa lainnya
tak hanya durhaka kepada Allah Dia pun
kemudian menghianati Nabi Musa Alquran
menjajarkan penghianatan Qorun dengan
Firaun Ramses kedua atas penolakannya
terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh
Nabi Musa
Qorun menolak zakat
pada suatu hari Nabi Musa diperintahkan
oleh Allah untuk menunaikan zakat Nabi
Musa lalu mengutus salah seorang
pengikutnya untuk mengambil zakat dari
Qorun begitu sampai Qorun langsung marah
dan tidak mau memberikan sedikitpun dari
kekayaannya karena menurut Qorun
kekayaannya itu adalah hasil kerja
kerasnya dan usahanya sendiri tidak ada
kaitannya dengan siapapun tidak ada
kaitannya dengan Allah ataupun Dewa
manapun dalam al-qasas Al Anbiya 602
Qarun sangat tidak suka dinasehati dan
diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa
karena itu ia berusaha merusak dan
menghancurkan Citra Nabi Musa suatu
ketika ia pernah menyewa seseorang
perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah
melakukan hal yang tidak senonoh
Mendengar hal itu Nabi Musa sangat sedih
dan Terpukul beliau Lalu Salat dua
rakaat dan meluruskan segala tuduhan
tersebut
mengingatkan kepada si perempuan ke
durhakaan Qorun mencapai puncaknya
ketika ia merasa lebih baik dan lebih
terhormat dari seluruh manusia termasuk
nabi Musa
ia mengatakan bahwa dirinya tidak
membutuhkan nasehat kebenaran dari
siapapun Bahkan ia tidak pernah merasa
butuh dengan apapun termasuk ampunan dan
juga ancaman Allah baginya seluruh harta
miliknya sudah cukup untuk melakukan
segala sesuatu
Al Anbiya 605
akibat kesombongannya Qorun kemudian
diazab oleh Allah dengan cara
ditenggelamkan ke dalam perut bumi
beserta seluruh harta yang selama ini ia
banggakan Allah subhanahu wa ta’ala
berfirman yang artinya maka kami
tergelamkan Dia Atau Qorun bersama
rumahnya ke dalam bumi maka tidak ada
baginya satu golongan pun yang akan
menolongnya selain Allah dan dia tidak
termasuk orang-orang yang dapat
pembelaan diri Alquran surat al-qasas
ayat 81
kisah Qorun di dalam Alquran ditutup
dengan peringatan Allah kepada seluruh
manusia bahwa bumi tidak diperuntukkan
bagi orang-orang yang dipenuhi dengan
kesombongan dan juga keangkuhan
hendaklah kita senantiasa bersyukur atas
segala karunia Allah
demikianlah sejarah harta karun dan juga
kisah Qorun yang diazab Allah karena
kesombongannya semoga bermanfaat
wallahualam
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh pemirsa Amirul Mukminin yang
dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi
Musa Alaihissalam yang berasal dari Bani
Israil.

Qarun disebut dalam Alquran sebanyak
empat kali baik Nabi Musa maupun Qorun
masih keturunan Nabi Yakub awal
kehidupan Qorun sangatlah miskin dan
memiliki banyak anak sehingga ia meminta
kepada Nabi Musa untuk mendoakannya
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala berupa
kekayaan harta dan benda dan permintaan
tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu
wa ta’ala dikisahkan pula dalam Alquran
Dia juga sering mengambil harta dari
Bani Israil dan dia memiliki ribuan
gudang harta melimpah ruah
penuh berisikan emas dan perak begitu
kayanya Qorun sehingga kunci harta
Bendanya harus dipikul oleh beberapa
orang kira-kira
15-20 orang riwayat lain 40 sampai 70
orang
akan tetapi Qorun ingkar atas nikmat
Allah hingga ia diberi asap
tertimbun beserta harta Bendanya ke
dalam tanah.

Dalam waktu semalam tempat tersebut
dikenal dengan danau korun dan kini yang
tersisa hanya puing-puing
Qorun yang terletak di daerah alvayo
Mesir kisah Qorun inilah yang menjadikan
inspirasi legenda harta-harta yang
terpendam di bawah tanah atau harta
karun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *